نام طوطی کانور کوبانCuban Conure
نام علمیPsittacara euops
سایز حدود26سانت
وزن حدود90گرم
طول عمر15تا40سال
تعداد تخم 4و5عدد
زمان بیرون امدن جوجه ها از تخم حدود 23تا26روز
بیرون امدن جوجه ها از لانه بعد از48تا60روز