گناوه-ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستانهای گناوه و دیلم گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره با همکاری پاسگاه ایست بازرسی شهرستان دیلم یک محموله قاچاق پرنده به تعداد 330 قطعه بلبل را از یک خودرو کشف و ضبط کردند.


محمد تولیده روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: قاچاقچیان که قصد داشتند این تعداد پرنده را از استان بوشهر به خوزستان حمل و به کشورهای حوزه خلیج فارس بصورت قاچاق انتقال دهند دستگیر و تحویل مقام های قضایی شدند.

وی اظهارکرد: از مجموع پرندگان کشف شده 22 قطعه تلف شده بودو مابقی با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب دیلم و نیروی انتظامی این شهرستان در جنگل عامری رها شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت: طبق ماده 10 بند ج قانون شکار و صید، حمل ، عرضه و فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه و نداشتن مجوز جرم محسوب می شود.

شهرستان دیلم در منتهی الیه شمالی استان بوشهر وهمجوار با استان خوزستان قراردارد