۱۹ بهمن ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ یک عدد قوی سیاه در آبگیرهای منطقه حفاظت شده مند مشاهده و توسط یکی از محیطبانان منطقه از این گونه تصویر برداری شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، این نخستین مشاهده قوی سیاه در عرصه های طبیعی و ایران به شمار می رود.
به درستی مشخص نیست که این قو بصورت طبیعی به ایران مهاجرت نموده و یا توسط عوامل انسانی به این منطقه منتقل شده است.
این قو که تنها مشاهده شده است به احتمال فراوان در اسارت نگهداری میشده و سپس از محل زندگی خود فرار کرده است یا توسط افرادی در آبگیرهای منطقه رها شده است.

………..قوی سیاه مشاهده شده در آبگیرهای منطقه حفاظت شده مند / عکس از محیط بان لیاقت نژاد
البته پرندگان الگو و رفتار مهاجرتی پیچیده و ناشناخته ای دارند و منطقه‌ای که در آن فرود می‌آیند بسته به شرایط اقلیمی و منابع غذایی، تغییر پذیر است.
بنابراین امکان مهاجرت این گونه به تالاب های آبگیرهای منطقه حفاظت شده مند نیز وجود دارد.
بطور کلی سه گونه شامل قوی گنگ، قوی فریادکش و قوی کوچک جهت زمستانگذرانی به ایران مهاجرت می کنند اما کشور ما در مسیر مهاجرت قوی سیاه قرار ندارد.
پس از مشاهده و تصویربرداری از این گونه پایش بیشتر آبگیرهای منطقه و تحقیق و بررسی دراین رابطه آغاز شده است.