نخستین دوره مسابقات زیبایی اسب‌های استان سمنان روز جمعه در شهرستان شاهرود برگزار شد.منبع:خبر گزاری مهر