سلام مرغ عشق من یک روزه که بی حاله چشماش. حالت خواب الود داره و تحرکش کم شده و اولین باره که داره تخم میزاره و تو تخم سوم هست و یکم هم تو دمش احساس حرکت میکنم تو رو خدا کمک کنید یکم هم از پرهای جلو نوکش ریخته