طوطی پاراکیت یقه زمردی

سایز حدود29سانت
وزن حدود 100گرم
طول عمر 25تا30سال
تعداد تخم 3و4تا
زمان بیرون امدن جوجه ها از تخم حدود25و26روز
بیرون امدن جوجه ها از لانه بعد از6و7هفته