عکس ها و فیلم هایی که از ونوس، گربه "دو رو" در اینترنت منتشر شده او را حسابی مشهور کرده و طرفدارانی را نیز برای او جمع کرده است. آنچه ونوس را از سایر گربه ها متمایز می کند ظاهر خاص او است. صورت این گربه دقیقا از وسط به دو قسمت با رنگ های متفاوت تقسیم شده و جالب تر اینکه چشم های او هم رنگ های متفاوتی دارند. یعنی یکی از چشم هایش آبی و دیگری سبز است.

ونوس حالا یک صفحه فیس بوک و 22 هزار طرفدار دارد! البته ونوس کم کم متوجه شده که شهرت همیشه هم خوب نیست، چون او را به هاروی دنت، شخصیت منفی بتمن تشبیه کرده اند!...مشاهده تصاویر بیشتر