بیماری نیوکاسل:
یک بیماری ویروسی واگیردار شایع در میان بسیاری از انواع پرندگان است که دستگاه تنفسی، دستگاه گوارشی، روده*ای و دستگاه عصبی را درگیر می*کند.

نیوکاسل مهمترین عامل مرگ و میر پرندگان پرورشی در جهان است.

نشانه*ها
علائم نیوکاسل با توجه به نوع ویروس، میزان سلامتی و سن پرنده و گونه میزبان متفاوت است. این علائم شامل نشانه*های تنفسی همچون تنگی نفس و سرفه، نشانه*های عصبی چون افسردگی، بی*اشتهایی، افتادن بال*ها و فلجی، گیج خوردن سر و گردن، به دور خود چرخیدن، لرزش، تورم چشم و گلو، اسهال آبکی و سبز، و ناهنجاری و کاهش تخم در پرندگان تخم*گذار می*شود.