با سلام ساسان هستم از تهران

یه سگ سایز کوچک برای نگهداری میخوام
قبلا هم سگ داشتم و تجربه خوبی دارم

خونم هم بزرگه حسابی برای ورزش و شیطنت جا داره (یه چیزی حدود هفتصد متر)
امکان رسیدگی هم بهش دارم

فقط دلم میخواد سگ کوچولویی باشه

با تشکر