عامل شکار غیرمجاز شش عدد تیهو در حاشیه پارک ملی بمو به پرداخت ۷۰ میلیون ریال جزای نقدی، لغو جواز حمل و مصادره اسلحه شکاری محکوم شد

۲۶ دی ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): اوایل مهرماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی بمو با همکاری مامورین نیروی انتظامی دو شکارچی متخلف را در منطقه شکار ممنوع آقجلو در حاشیه پارک دستگیر نمودند.

رییس پارک ملی بمو در این باره گفت: از متخلفین یک قبضه اسلحه شکاری کالیبر ۱۲ دارای جواز حمل (متعلق به غیر) و یک اسلحه گلوله زنی دارای جواز، لاشه شش عدد تیهو، ۳۵ عدد فشنگ ساچمه زنی و ۲۴ عدد فشنگ گلوله زنی کشف و ضبط گردید.

لاشه شش عدد تیهو، یک اسلحه گلوله زنی و یک اسلحه شکاری کالیبر ۱۲ کشف شده از شکارچیان متخلف

علی آرندی اظهار داشت: متهمین پس از تشکیل پرونده تخلف به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکارچیان متخلف در تاریخ ۹۴/۷/۱۲ مبلغ دوازده میلیون ریال بابت ضرر و ریان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز شش عدد تیهو را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.در جریان رسیدگی به پرونده متهمین در دادگاه عمومی بخش زرقان، دادگاه با استناد به گزارش مرجع انتظامی و اداره محیط زیست، صورتجلسه کشف اسلحه ها و لاشه شش عدد تیهو و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه متهم ردیف اول را به اتهام شکار غیرمجاز به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و بابت شکار با استفاده از اسلحه دیگران به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.
همچنین دادگاه جواز حمل اسلحه شکاری کالیبر ۱۲ کشف شده را ابطال و اسلحه مذکور را به همراه ۳۵ عدد فشنگ مربوطه نفع دولت مصادره نمود.
دادگاه متهم ردیف دوم (مالک اسلحه گلوله زنی) را به دلیل فقدان ادله کافی از اتهامات وارده (مشارکت در شکار غیرمجاز) تبرئه نمود.

رای فوق در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۲ به وکلای مدافع متهمین ابلاغ شده است.
رییس پارک ملى بمو ضمن تشکر از قاضى شعبه اول دادگاه عمومى زرقان، حمایت هاى و قاطعیت دستگاه قضایى در برخورد با متخلفان را عامل بسیار مهمى در حفاظت از زیستبوم ارزشمند پارک ملى بمو و زیستمندان آن دانست.