وبسایت 118سفر: در تقویم چینی ها به 5 عنصر و ترکیبی از آن با نام میون توجه خاصی شده است. آب، آتش، چوب، زمین و فلز که به ترتیب شکل دهنده تقسیم بندی زمانی بانام های میون آبی، میمونچوبی، میمون آتشین، میمون زمینی و میمون آهنی هستند.

از 8 فوریه 2016 تا 27 ژانویه 2017 دوره میمون آتشین خواهد بود که در واقع خشمگین ترین و فعال ترین میمون در میان این 5 عنصر شناخته می شود. چینی ها علاقه خاصی به میمون ها دارند و در معابد خود نیز احترامی ویژه برای این جانوران قائل هستند.

اما قرارگیری در دوره میمون آتشین موجب شده تا این روزها توجه بیشتری به میمون ها در چین را شاهد باشیم. این مساله یکی از مهمترین تاثیرات خود را در حوزه گردشگری کشور چین به نمایش می گذارد و زیستگاههای میمون ها پذیرای تعداد زیادی از گردشگران داخلی و همچنین خارجی های آشنا و علاقه مند به فرهنگ چینی خواهد بود. در ادامه با تعدادی از مهمترین جاذبه های میمونی چین آشنا می شویم.
پارک جنگلی(ملی) وولینگ یوآن در استان هونان

زیستگاه حفاظت شده میمون های طلایی در استان هوبئی
جزیره میمون های نانوان در استان هاینان
میمون های معابد بودایی کوهستان مشهور امی در استان سیچوآن
ذخیرگاه و پارک طبیعی کوهستان کیانلینگ در استان گوئیژو
ذخیرگاه جانوری کوه هوآ گوشان در استان جیانگسو
میمون های طلایی پارک ملی شانگری لا در استان یون آن
میمون های طلایی در زیستگاه حفاظت شده یانگ کانتی در استان شانشی
میمون های دم کوتاه در زیستگاه حفاظت شده هوآنگ شان در استان آنهویی
منطقه حفاظت شده ژیو وو در استان هنان