بسیار جالبه...کاش تو ایران هم به این قشنگی میشد حیوانات رو به صورت قانونی جابجا کرد..