گرگان - ایرنا- سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی گلستان با هدف شناسایی گونه های بومی، مهاجر و به منظور تعیین جمعیت و وضعیت اکوسیستم های تالابی از امروز دوشنبه در سطح 22 سایت استان آغاز شد.

به گزارش ایرنا این برنامه در سال جاری با حضور کارشناسان اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در تمامی سایت های سرشماری از قبیل تالاب بین المللی گمیشان، آلاگل، آجی گل، آلماگل، حاشیه شرقی خلیج گرگان، تالاب های اینچه، دانشمند، زیستگاه های ساحلی حوزه بندرترکمن و بسیاری از سدها و آب بندانهای استان انجام می شود.

با تعیین جمعیت و وضعیت پرندگان بومی و مهاجر می توان نسبت به چگونگی کیفیت زیستگاه های این پرندگان در سالهای گذشته پی برد و برنامه ریزی مناسب تری در جهت حفاظت از این گونه های ارزشمند به عمل آورد.

براساس اعلام محیط زیست گلستان مطابق برنامه جهانی که توسط موسسه بین المللی تالاب ها wetland international اعلام می کند این برنامه در زیستگاه های آبی ایران اجرا می شود.

در این سرشماری چند روزه آمارهای حاصله در فرم های مخصوص جمع بندی و پس از آنالیز تنوع و فراوانی برای موسسه بین المللی تالاب ها wetland international ارسال می شود.

همه ساله تالاب ها و زیست گاه های آبی گلستان میزبان تعداد زیادی از پرندگانی است که از نیم کره شمالی به مناطق جنوبی مهاجرت می کنند و ماه ها در این محل حضور داشته و مجددا برای جوجه آوری به وطن اصلی خود باز می گردند.

انواع غازها، اردک ها، آب چلیک ها، چوب پا و اردک ها از جمله پرندگانی هستد که هر ساله در این منطقه زمستان گذرانی می کنند.

غاز پیشانی سفید، گیلان شاه، غاز خاکستری، قوی گنگ و قوی فریاد کش نیز از جمله پرندگان تحت حمایت هستند، که در این منطقه مشاهده شده اند.


منبع:ایرنا