واگذاری گربه بی سرپرست و مهربون در رشتاین پسر کوچولوی مهربون شبیه گربه های خونگیه که رها شده، یه چشمشو از دست داده و نیاز به یه خونه امن داره ترجیحا به داخل یـا اطـراف رشت واگـذار میشه ، این کوچولو خیلی بی دفاع و مهربونه . اگه حامی نداشته باشه رها میشه دوباره

شماره تماس :

09019111575