نـام این روبـاه سـفـید RILA اسـت کـه از نسل روبـاه های نقره ای و شـگـفـت انگـیزی است کـه بیشـتر در مـناطق برفی یافت میشوند.

میتوان گفت تولـه های این حیوان یکی از زیباترین و جـذاب ترین حیوانات کره زمین هستند.


منبع:topnop