شناگران در آب های خلیج «تویاما» در شمال غرب توکیو ماهی مرکب بزرگی به طول ۳ متر و ۷۰ سانتی متر دیدند.

به گزارش
سرویس علمی جام نیـوز به نقل از شبکه خبر، این ماهی را ابتدا شناگران ژاپنی دیدند. پژوهشگران می گویند: این ماهی در نقاط کم عمق ، یعنی دو و نیم تا سه متر مشاهده شده که کم سابقه است، زیرا این ماهی ها معمولا در اعماق 600 تا 900 متر دیده می شوند. پیش از این نیز ماهی های مرکب غول پیکر به اندازه حدود 13 متر و بزرگ تر در این آبها مشاهده شده بود.

لینک فیلم:کشف یک ماهی مرکب غول پیکر در آبهای ژاپن