اسب ترکمن گونه ای از زیباترین اسب ها است که در منطقه روستای یکه سعود و گز شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی زیست کرده و پرورش می یابد. متاسفانه برنامه های اشتباه و بی توجهی مسئولان ...منبع:خبر گزاری مهر