ایرنا - تهران - ببر سیبری بعد از 5 سال قرنطینه بودن به دلیل احتمال بیماری مشمشه، با نظر دامپزشکان و انجام برخی معاینات به داخل باغ وحش ارم انتقال داده شد و در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.


منبع:ایرنا