ایرنا- گرگان - سه شکارچی در شهرستان بندر ترکمن در حال شکار پرندگان هستند.

همزمان با آغاز فصل شکار ، بیش از سه هزار مجوز و پروانه شکار، در استان گلستان، صادر شده است .

با وجود این که شکار پرنده ها محدودیت های خاص خود را دارد و شکارچیان تنها دو پرنده شامل غاز و اردک را می توانند شکار کنند، تعدادی از شکارچیان این قانون را رعایت نکرده و حتی بدون داشتن مجوز اقدام به شکار می کنند.

منبع:ایرنا