برخلاف بیشتر کرم ها که زشت و ناخوشایند به نظر می رسند، کرم های درخت کریسمس با زیبایی و درخشش شگفت انگیزی که دارند، یک کریسمس دریایی زیبا برا می کنند. اقیانوس یکی از جاذبه های اصلی زندگی بشر در سراسر جهان است. موجودات بسیاری در اقیانوس ها وجود دارند که یکی از آنها کرم های درخت کریسمس هستند، یک گونه دریایی با زیبایی سحرآمیز! آنها یکی از شگفتی های خلقت هستند که دعوت می کنیم در لاپلاس تصاویرشان را ببینید.