۱ دی ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز پنجشنبه ۹۴/۹/۲۶ محیط بانان و کارشناسان محیط زیست استان زنجان حین سرشماری منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم یک پلنگ ایرانی را از فاصله حدودا ۳۰۰ متری در ارتفاعات این منطقه مشاهده نموده و موفق شدند از این گونه ارزشمند تصویر برداری کنند.نخستین بار در سال ۱۳۹۱ از یک پلنگ ماده و سه توله اش در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر تصویربرداری شده و پس از آن نیز طی سه سال اخیر مورد مستندی از مشاهده پلنگ در این منطقه گزارش نشده بود.