بوشهر-ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست تنگستان استان بوشهر گفت: یک قطعه پرنده هوبره که ازپرندگان کمیاب ونادر وحفاظت شده محیط زیست پس از انجام مداوا، تیمار و پلاک گذاری توسط یگان حفاظت این اداره به آغوش طبیعت بازگردانده شد.علیرضا نعمتی روز یکشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: این پرنده که به دام شکارچیان افتاده بود پس از انتقال به اداره محیط زیست شهرستان تنگستان مورد مداوا، تیمار و پلاک گذاری قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هوبره پرنده ای خشکزی و بیشتر در دشت های پر علف و زمین های زراعتی وسیع دیده می شود، دارای گردن و پاهای دراز است و بال های پهن و منقاری کلفت و به نسبت پهن دارد.
نعمتی ادامه داد: این پرنده که آرام و با گردنی کشیده راه می رود، بیشتر خود را از انظار مخفی می سازد و به محض احساس خطر قوز می کند و یا به سرعت می دود و کمتر پرواز می کند.

وی بیان کرد: این پرنده کمیاب خارج از فصل زاد و ولد می کند، به طور دسته جمعی دیده می شوند، روی زمین آشیانه می سازند و همه چیز خوارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تنگستان استان بوشهر اظهارکرد: نر و ماده این پرنده همشکل نیست و دردشت های بایر و خشک مناطق بیابانی و نیمه بیابانی و مزارع هم دیده می شود.

نعمتی افزود: هوبره پرنده ای است نمیه مهاجر و در گذشته فراوان بوده است و در 20 سال گذشته تعداد آنها رو به کاهش گذاشته است طوری که اکنون از جمله پرندگانی است که در معرض خطر انقراض نسل قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تنگستان گفت: با ورود این پرنده به استان بوشهر برای زمستان گذرانی افراد سودجو با تله گذاری و ایجاد مل بس (در زبان عامیانه خس) اقدام به زنده گیری این پرنده می کنند که این اداره به منظورمبارزه با زنده گیری این پرنده اقدام به افزایش گشت و کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت کرده و دام های ایجاد شده توسط شکارچیان را تخریب می کند.

وی ادامه داد: بتازگی یک قطعه از این پرنده که در دام شکارچیان افتاده بود پس از انتقال به اداره و مداوا و درمان و انجام پلاک گذاری با همکاری تعدادی از همیاران محیط زیست به آغوش طبیعت بازگردانده شد.

نعمتی با تقدیراز اطلاع رسانی وفرهنگ سازی برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست وحفاظت ازپرنده گان نادروکمیاب ودرمعرض انقراض افزود: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و همکاری در بین عموم مردم و بویژه دانش آموزان که وارثان آینده محیط زیست کشورمان محسوب می شوند می تواند به حفظ بهتر محیط زیست کمک کند.

شهرستان تنگستان با مرکزیت شهر اهرم در فاصله 50 کیلومتری جنوب بوشهر واقع است.


منبع:ایرنا