۲۳ آذر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): در جریان پروژه ای تحقیقاتی جمعیت پلنگ ایرانی در دو پارک ملی سالوک و ساریگل در شهرستان اسفراین برآورد شد.

مطهری مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این باره گفت: برنامه برآورد جمعیت، توسط پروژه پلنگ ایرانی در شمال شرقی ایران و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین و انجمن یوزپلنگ ایرانی به مدت تا ۲ ماه در پاییز سال جاری اجرا گردید.

محمدصادق فرهادی نیا مدیر این پروژه در این باره گفت: این پروژه برای نخستین بار این امکان را در این مناطق قرار می دهد که بتوان اطلاعات دقیق از وضعیت و ساختار جمعیت پلنگ ایرانی کسب نمود.

با توجه به مخفی کاری پلنگ، مشاهده مستقیم آن در طبیعت بسیار دشوار بوده و به این منظور از چهل دستگاه دوربین تله ای برای سرشماری پلنگ ها استفاده شده است.

تاکنون بیش از ۲۵۰ تصویر از پلنگ در دو پارک ملی سالوک و ساریگل بدست آمده است که کارشناسان پروژه درحال بررسی و تطبیق خال های پلنگهای موجود در این تصاویر هستند تا تعداد دقیق پلنگ ها مشخص گردد.

هنوز به درستی نمی دانیم چند پلنگ در دو پارک ملی سالوک و ساریگل زیست می کنند، ولی نتایج مقدماتی بسیار امیدوار کننده بوده و دال بر پویایی جمعیت پلنگ در این دو منطقه دارد.

تصاویر زیر در پاییز ۱۳۹۴ در جریان پروژه فوق الذکر در پارک های ملی سالوک و ساریگل به ثبت رسیده است

همانطور که در تصاویر نیز مشخص است، مکان یابی و نصب دوربین های تله ای با مشورت و همکاری محیطبانان و کارشناسان شهرستان اسفراینصورت گرفته است.

با وجود اینکه تعداد دقیق پلنگ های موجود در تصاویر در دست بررسی است اما نتایج اولیه فراتر از حد تصور بوده است و تصاویر متعددی از پلنگ های نر، ماده و حتی مادر و دو توله (تصویر دوازدهم) در جریان این پروژه به ثبت رسیده است.