پارک بازی برای طوطی و پرنده ها
بابهترین کیفیت و قابل رغابت با نوع خارجی و 1/3 قیمت مدل خارجی
در طرح و سایز و اندازه های مختلف هم ساخته می شود
یک طبقه 110.000 تومان
دو طبقه 150.000 تومان
سه طبقه 200.000 تومان
ارسال در شهر سمنان رایگان می باشد...
ارسال به تمام نقاط کشور