سلام
دوستان در این کلیپ طوطی با گربه بازی میکنه
گربه و طوطی