سلام
من یه ملنگو میخوام که قیمت دوربره 150 اینا میخوام ارسال هم داشته باشه کارم یه جوریه نمیتونم مرخصی بگیرم بیام ببرم یه جفت مرغ عشق هم دارم که قبلن جوجه دادن الانم لونه گرم میکنن که بخواد اونم بهش میدم
یاحق./