۱۴ آذر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر انجام شکار غیرمجاز توسط یک شکارچی ساکن یکی از روستاهای حاشیه پارک ملی بمو، محیط بانان این پارک به تحقیق در این رابطه مشغول شدند.

رییس پارک ملی بمو در این باره گفت: محیطبانان پس ازاطمینان از برزو تخلف طی هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی به همراه مامورین نیروی انتظامی بصورت غافلگیرانه وارد منزل مظنون شدند.

علی آرندی اظهار داشت: در جریان بازرسی از این مکان نیم تنه یک آهو و نیم تنه یک قوچ وحشی که به تازگی شکار شده بودند به همراه یک اسلحه شکاری دولول کشف و ضبط گردید.
در این رابطه یک متخلف پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوارن وحشی حمایت شده به مراجع قضایی معرفی گردید.
بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ وحشی و هر یک آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهم می بایست مبلغ
دویست میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز نماید.

همچنین متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در محدوده پارک ملی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.