۵ آذر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): یکی از دوربین های تله ای بکار رفته درپناهگاه حیات وحش میاندشت در آبان ماه سال جاری تصویر جدیدی را از یک یوزپلنگ ماده به همراه یک توله به ثبت رسانده است.
حسین هراتی رئیس اداره محیط زیست شهرستان جاجرم در این باره گفت: بررسی این تصاویر توسط کارشناسانان انجمن یوزپلنگ ایرانی نشان می دهد که این مادر و توله خانواده ای متفاوت و جداگانه از خانواده چهار نفری هستند که تصاویر آنها در مهرماه سال جاری در این منطقه به ثبت رسیده است.
(لینک مرتبط)
در واقع نتایج پایش های صورت گرفته اخیر نشان می دهد در محدوده پناهگاه حیات وحش میاندشت حداقل هفت یوزپلنگ شامل دو یوزپلنگ ماده بالغ، ۴ توله و یک نر بالغ زندگی می کنند.

با توجه به اینکه سال هاست هیچ یوز ماده و یا توله ای در زیستگاه های مرکزی ایران (زیستگاه های یوز در استان های یزد، کرمان و اصفهان) مشاهده نشده، مشاهدات اخیر در میاندشت نشانه ای بسیار ارزشمند و امیدوار کننده از پویایی جمعیت یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو است.
در واقع حفاظت صحیح از زیستگاه میاندشت و طعمه های موجود در آن می تواند اقدامی موثر در بقاء نسل یوزپلنگ آسیایی باشد و این موضوع ضرورت حمایت هرچه بیشتر از این زیستگاه ارزشمند را روشن می سازد.