همدان- ایرنا- فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست همدان گفت: سه قطعه پرنده آبزی و شکاری در مناطق حفاظت شده همدان رها شدند.

مهدی ضرغامی چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: علاقمندان به محیط زیست دو قطعه باکلان و یک بهله سارگپه زخمی را تحویل محیط زیست همدان دادند.

وی اضافه کرد: پس از مداوای این گونه های زخمی و بررسی وضعیت جسمی این پرندگان، آنها را در طبیعت رها سازی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست توصیه کرد: با توجه به اینکه احتمال بیمار بودن پرنده زخمی وجود دارد شهروندان باید برای تحویل و اقدام های درمانی نکات بهداشتی را رعایت کنند.

ضرغامی افزود: پرندگان مهاجر هنگام قرار گرفتن در قفس، غذا نمی خورند همچنین با توجه به اینکه این گونه پرندگان آبزی و کنار آبزی هستند دانه گندم نیز نمی خورند.

استان همدان دارای شش منطقه حفاظت شده و 12 منطقه شکار ممنوع است.