مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو گفت: ژئو پارک قشم در شبکه جهانی ژئو پارک‌های یونسکو به ثبت می‌رسد که پرونده این پارک برای ارسال به یونسکو تا هفته آینده تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهین گزانی با بیان اینکه سند مربوط به ژئو پارک ها در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو تصویب شد، افزود: بنابراین اواخر ماه نوامبر(دهه اول آذرماه) آخرین فرصت برای معرفی ژئوپارک ها به یونسکو است.

وی خاطرنشان کرد: برای ثبت مجدد ژئوپارک قشم باید پرونده‌ای تهیه شود که در آن مطالعات زمین‌شناختی، زیست‌محیطی، فرهنگی و مرد‌م‌شناسی و همچنین موافقت سازمان ذیربط به صورت کامل ارائه شود که این پرونده به صورت دیجیتالی تا آخر ماه نوامبر به بخش مربوطه یونسکو ارسال می‌شود.


دکترگزانی تأکید کرد: در آینده نزدیک بازدیدی از ژئوپارک قشم صورت می گیرد تا با توجه به ایراداتی که کارشناسان یونسکو درخصوص زیرساخت های شبکه جهانی ژئوپارک قشم گرفته بودند توصیه‌های لازم به آنها داده شود.وی تاکید کرد: امیدواریم ایران بتواند تا سال آینده ۲ ژئوپارک دیگر را برای ثبت در شبکه جهانی ژئو پارک‌های یونسکو به یونسکو معرفی کند.مدیرگروه علوم کمیسیون ملی یونسکو گفت: با حضور رئیس بخش ژئوپارک یونسکو، رئیس شبکه ژئوپارک یونسکو و دو نفر از کارشناسان و صاحبنظران بین‌المللی، کارگاه آموزشی برای حل مشکلات ژئوپارک ها بهمن ماه امسال در قشم برگزار می شود.


گزانی بیان داشت: در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو روز ۲۶ جولای مصادف با ۴ مرداد به عنوان روز حفاظت از سیستم های حرا نامگذاری شد که براین اساس همکاری‌هایی را برای برگزاری کارگاه آموزشی و همایش با سازمان های مربوطه خواهیم داشت.