♦ تعریف دوره ورزشی و آموزشی SchH3) IPO-3)

پنجمین دوره، آموزشی، ورزشی در باشگاه مدرسه سگ ها دورهء SchH3) IPO-3) می باشد، در این دورهء آموزشی - ورزشی مرحله سوم و نهائی برای فرمان پذیری کامل در موقعیت های مختلف از جمله: حمله، دفاع و هدایت پذیری سگ کار خواهد شد و همانند دوره ی SchH2) IPO-2) صاحب حیوان با شرکت در این دوره که به صورت فعالیت ورزشی بدنی و فکری می باشد به سلامت جسمی و روحی خود کمک خواهد کرد. در انتهای این دورهء ورزشی آموزشی سگ و صاحب سگ (و یا نماینده صاحب سگ) به توانائی های بسیار حرفه ای دست خواهند یافت و به معنای واقعی فرمان پذیری یک سگ را تجربه خواهند نمود و هماهنگی فوق العاده ای بین انسان و حیوان را در آخر این دوره می شود ملاحظه نمود.


فیلم زیر قسمتی از امتحانات دورهء آموزشی - ورزشی SchH3) IPO-3) می باشد.

♦ پیش نیاز دوره ورزشی و آموزشی SchH3) IPO-3)
سگ شرکت کننده در این دوره باید SchH2) IPO-2) را با موفقیت گذرانده باشد. ♦ بهترین سن برای سگ برای آموزش دوره ورزشی و آموزشیSchH3) IPO-3)
حداقل سن سگ برای شرکت در این دوره ی آموزشی - ورزشی 20 ماهگی می باشد. ♦ خلاصه دوره ورزشی و آموزشیSchH3) IPO-3)
- جستجو (مرحله سه)
- فرمان پذیری (مرحله سه)
- هدایت پذیری (مرحله سه)

♦ مدت زمان لازم برای آموزش دوره ورزشی و آموزشیSchH3) IPO-3)
مدت زمانی که برای آموزش این دوره ورزشی به سگ در نظر گرفته شده است حداقل 3 ماه، در حضور صاحب سگ می باشد و بسته به سگ و صاحبش (یا نماینده صاحب سگ) می تواند به زمان بیشتری نیز احتیاج داشته باشد.
♦ مکان برگزاری دوره ورزشی و آموزشیSchH3) IPO-3)
برای آموزش این دوره لازم است که سگ به محل باشگاه ورزشی مدرسه سگ ها انتقال یابد که در این محل استانداردهای لازم برای آموزش و ورزش و نگهداری در نظر گرفته شده است.

بعد از طی دوره SchH3) IPO-3) و ثبت نتیجه آن در شناسنامه آموزشی چاپی و الکترونیکی، سگ و صاحب آن (یا هندلر) می توانند برای امتحان SchH3) IPO-3)ثبت نام کنند و بعد از شرکت در امتحان و قبولی، مدرک SchH3) IPO-3)برای سگ و برای صاحبش از طرف .SV-OG-Witz آلمان صادر خواهد شد. کسانی که دوره ی آموزشی - ورزشی SchH2) IPO-2) را گذرانده اند می توانند از طریق دفتر مرکزی باشگاه مدرسه سگ ها اقدام به ثبت نام در این دوره نمایند..