۳ آذر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال بارش های اخیر در شمال غرب کشور تراز سطح آب دریاچه ارومیه در روز یکم آذرماه سال جاری به ۱۲۷۰٫۱۶ از سطح دریا رسید که بیش از یک سانتی متر نسبت به روز دوم آبان ماه افزایش نشان می دهد.
با این حال تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به همین روز (یکم آذر) در سال گذشته حدود ۴ سانتی متر پایین تر بوده است.

این در حالی است که تراز اکولوژیک سطح آب دریاچه ۱۲۷۴٫۱ متر از سطح دریا می باشد.

تراز سطح آب دریاچه از سال ۱۳۷۴ رو به کاهش نهاده است اما تا سال ۱۳۸۰ هنوز از تراز اکولوژیک دریاچه (۱۲۷۴٫۱۰) پایین تر نبوده است. این افت از سال ۱۳۸۰ به بعد تقریبا همه ساله ادامه داشته و امروز به حدود ۴ متر پایین تر از تراز اکولوژیک خود رسیده است.