میگو رد چری تکثیر شده در تانک دست ساز بدون شرایط خاص ، در آب شهری بسیار مقاوم و بدون تلفات.
هر عدد 1000 تومان

فروش یا معاوضه با نژاد های دیگر میگو و حلزون.

محل تحویل: شهریار - دهکده المپیک - اسلامشهر