خبرگزاری مهر: وقوع آتش سوزی‌های جنگلی و آزار و اذیت‌های روستائیان منطقه موجب شده تا نسل اورانگوتان های ساکن مناطق بورنئو و سوماترا در اندونزی به خطر بیافتد.