۱۸ آبان ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر ورود شکارچیان غیرمجاز به ارتفاعات کانب پری در شهرستان بانه در استان کردستان کردستان، نیروهای یگانمحیط زیست این شهرستان عازم ارتفاعات مذکور شدند.
رئیس اداره محیط زیست بانه دراین باره گفت: محیط بانان پس از مدتی دوربین کشی و جست و جو چهار شکارچی متخلف را مشاهده نموده و پس از تهیه عکس و فیلم از شکارچیان بصورت نامحسوس، جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند.


.
تصویر تهیه شده از شکارچیان متخلف توسط محیطبانان در حالیکه متخلفین متوجه حضور مامورین نشده اند

محمد دلسوز میرزایی اظهار داشت: شکارچیان متخلف با مشاهده محیط بانان متواری شده و مامورین نیز به تعقیب آنان پرداختند.
محیط بانان پس از تعقیب و گریز طولانی در کوه دو نفر از متخلفین را بازداشت نموده و دو نفر دیگر متواری شدند..
تصویر تهیه شده از شکارچیان متخلف توسط محیطبانان در حالیکه متخلفین متوجه ضور مامورین نشده اند


از متخلفین دستگیر شده یک قبضه اسلحه شکاری تک لول، یک قبضه اسلحه شکاری دولول، ۱۸۰ عدد فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.
متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه با استناد به ماده ۱۵ قانون شکار و صید به جرم شروع به شکار جانوران وحشی به مراجع قضایی معرفی گردیدند.

….

.
دو قبضه اسلحه شکاری، ۱۸۰ عدد فشنگ و سایر ادوات شکار کشف شده از شکارچیان متخلف در بانه


همچنین هویت دو متهم فراری نیز با همکاری نیروی انتظامی شهرستان بانه شناسایی و به دادگاه معرفی شده اند.
بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.