۱۷ آبان ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): یکی از دوربین های تله ای بکار رفته در جریان پایش جمعیت خرس سیاه آسیایی در شهرستان بشاگرد هرمزگان توسط تیم اجرایی پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی، تصاویر زیبایی از این گونه ارزشمند در مقابل غار محل استراحت حیوان به ثبت رسانده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، حسن پیشوایی یکی از فعالین پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی گفت: این دوربین تله ای پیش از این نیز در همین محل تصاویر زیبایی از نحوه ورود خرس به درون غار و همچنین حضور پلنگ ایرانی را به تصویر کشیده بود.
پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی از سال ۱۳۹۱ با تدوین یک برنامه راهبردی و بلند مدت ، فعالیت خود را با هدف حفاظت از غربی ترین پراکندگی خرس سیاه آسیایی در دنیا با سه رویکرد پژوهشی ،آموزشی و اجرایی در استان هرمزگان آغاز کرده است.

به گزارش دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، پس از مرگ یک خرس سیاه بالغ بر اثر برخورد با خودروی سنگین در جاده زیارتعلی شهرستان رودان، هیچ موردی از مشاهده زنده یا مرده این گونه در هیچیک از زیستگاه های خرس سیاه در کشور گزارش نشده بود.

تصویر ثبت شده از خرس سیاه آسیایی در بشاگرد در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ ساعت ۶ صبح در مقابل غار محل استراحت خرساز میان هشت گونه خرس موجود در دنیا دو گونه در ایران زندگی می کنند که این دو گونه شامل خرس قهوه ای و خرس سیاه آسیایی می باشد.

خرس سیاه آسیایی یکی از گونه‌های آسیب‌پذیر در جهان است که زیرگونه بلوچی، که پراکندگی آن محدود به پاکستان و جنوب شرقی ایران در سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان است زیرگونه ای به شدت در معرض خطر انقراض است.


زیستگاه خرس سیاه در ایران تاکنون از جنوب نیکشهر تا سرباز در استان سیستان و بلوچستان و قسمت هایی از بشاگرد در استان هرمزگان و بخش هایی از استان کرمان از جمله پناهگاه حیات وحش زریاب در شهرستان بم گزارش شده است.

از بین رفتن زیستگاه های جنگلی خرس سیاه بر اثر خشکسالی، گسترش اراضی کشاورزی به ویژه باغات و قطع درختان برای استفاده به عنوان سوخت و دیگر مصارف، چرای دام اهلی و فشار آن بر زیستگاه های خرس، منجر به افزایش تقابل مردم محلی و خرس سیاه شده است، به نحوی که تخریب کندوهای عسل، تخریب محصولات باغی، حمله به دام و حتی حمله به انسان ها توسط خرس سیاه رو به افزایش گذاشته است و در نتیجه تعدادی از خرس ها به خصوص توله های آنها توسط مردم بومی اسیر و کشته می شوند.

خرس سیاه آسیایی هم اکنون در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN RED LIST) در طبقه در آستانه انقراض (CR) قرار دارد و هیچ آمار مشخصی از تعداد اندک باقیمانده جمعیت این گونه در کشور در دست نیست.