زاهدان - ایرنا - رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر گفت: شکار غیرقانونی هر قطعه پرنده حمایت شده بین المللی «هوبره» یا (چرز) 200 میلیون تومان جریمه نقدی به دنبال دارد.


محمدانور هاشمزهی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به فصل مهاجرت پرنده هوبره، با کسانی که اقدام به شکار این پرنده درحال انقراض کنند طبق قانون برخورد می شود.

وی گفت: مهاجرت پرنده هوبره (چرز) دهم آبان از سرزمینهای شمالی به سوی این منطقه آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر گفت: زیستگاه این پرنده مهاجردشت های باز و وسیع منطقه است که متاسفانه توسط افراد سودجو شکار می شوند.

هاشمزهی گفت: هوبره مشتری های زیادی در بین عرب های ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس دارد و اکثر شکارچیان این پرندگان را که به زبان محلی به آن چرز می گویند برای عرب ها شکار می کنند و به آنان می فروشند.

هاشمزهی گفت: در سال گذشته بیش از پنج هزار تله زنده گیری هوبره در سطح شهرستان جمع آوری شد.

وی با هشدار به شکارچیان متخلف و تاکید بر پرهیز از شکار این پرنده حمایت شده و کمیاب گفت: هرگونه شکار و صید حیوانات و پرندگان تحت حمایت پیگرد قانونی دارد.

هوبره از پرندگان مهاجر و در حال انقراض است که مورد حمایت بین المللی قرار دارد و شکار آن ممنوع است.