در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی ۲۰۱۶. عکاسان آماتور و حرفه ای از سراسر جهان می توانند تا دو ماه عکس های خود را برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند.
منبع:خبر گزاری مهر