پنج نفر در رابطه با شکار غیرمجاز و نگهداری از تاکسیدرمی یک سیاهگوش و یک قرقاول به جزای نقدی و حبس محکوم شدند

۸ آبان ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر شکار غیرمجاز و نگهداری غیر قانونی از لاشه جانوران وحشی درون خانه ای در گرگان، نیروهای یگان محیط زیستاین شهرستان به تحقیق در این زمینه مشغول شدند.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در این باره گفت: محیط بانان پس از مدتی تحقیق و بررسی یک منزل مسکونی را در این رابطه شناسایی نموده و موضوع را با دادستان گرگان در میان گذاشتند.

احمد دباغیان اظهار داشت: مامورین پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی ورود به منزل، به همراه مامورین نیروی انتظامی وارد خانه مظنون شده و به تفتیش این مکان پرداختند.
در جریان بازرسی از این مکان لاشه (تاکسیدرمی) یک سیاهگوش و یک قرقاول کشف و ضبط و یک متهم در این رابطه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی گردید.
تصویر: لاشه تاکسیدرمی شده یک سیاهگوش و یک قرقاول کشف شده از منزل یک متخلف در شهرستان گرگان


متهم در جریان بازجویی ها اعلام نمود که شکار سیاهگوش و قرقاول توسط وی انجام نشده و تاکسیدرمی ها را از فرد دیگری خریداری نموده است.

بنابراین مشخصات فروشنده را در اختیار بازپرس گذاشته و نفر دوم نیز به دادسرای عمومی و انقلاب گرگان احضار گردید.

متهم دوم:

این فرد نیز با حضور در دادسرا ضمن اعتراف به فروش تاکسیدرمی ها، شکار جانوران تاکسیدرمی شده را نپذیرفته و فرد دیگری را بعنوان شکارچی آنها معرفی نمود.

متهم سوم:

بنابراین نفر سوم به دادسرا احضار شده و وی نیز با حضور در مقابل بازپرس به نگهداری و فروش تاکسیدرمی ها اعتراف نمود اما اتهام شکار غیرمجاز را نپذیرفت.

متهم سوم مشخصات فرد دیگری را به عنوان شکارچی قرقاول و مشخصات یک نفر دیگر را بعنوان شکارچی سیاهگوش در اختیار پازپرس قرار داد.

متهم چهارم و پنجم:

بنابراین نفر چهارم و پنجم نیز به دادسرا احضار شده و پس از حضور در مقابل بازپرس در نهایت به شکار غیرمجاز سیاهگوش و قرقاول اعتراف نموند.

به این ترتیب پنج متهم در رابطه با این پرونده شناخته شده و سه نفر به جرم نگهداری، خرید و فروش لاشه جانوران وحشی و دو نفر نیز به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده با صدور کیفر خواست به شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری شهرستان گرگان معرفی شدند.

در روز تشکیل دادگاه سه نفر از متهمان در دادگاه حاضر شده و دو نفر نیز در دادگاه حضور نیافتند.

در جریان رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری شهرستان گرگان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اعترافات و دفاعیات بلاوجه متهمین و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، بزه انتسابی به هر پنج متهم را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه با استناد به بند ج از ماده ۱۰ قانون شکار و صید هر کدام از پنج متهم را به جرم حمل لاشه جانوران وحشی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

همچنین دادگاه یکی از متهمین را به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده با استناد به ماده ۱۲ قانون شکار و صید به تحمل یک سال حبس (شکارچی سیاهگوش) و یکی دیگر از متهمین (شکارچی قرقاول) را نیز به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک سیاهگوش معادل یکصد میلیون ریال و هر یک قرقاول معادل چهار میلیون ریال تعیین شده است.


بنابراین متهمین می بایست
مبلغ ۱۰۴ میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز نمایند.