پلت عمومی رودی بوش آمریکا Roudybush Daily Maintenance غذای کامل طوطی سانان کوچک تا بزرگ از مرغ عشق تا ماکائوهای بزرگ است. این پلت با افزودن ویتامینها، اسیدهای آمینه و مینرالهای مورد نیاز غذای کاملی برای همه گونه از طوطی هاست. استفاده از پلتهای رودی بوش از بیمار شدن طوطی ها، چرب شدن کبد و مرگ و میر زودرس جلوگیری می کند. همچنین برای رشد بهتر پرها و خوش رنگی پرها بهترین گزینه است. این غذا وزن پرنده را در حالت بهینه حفظ می کند. این پلتها در 6 سایز مختلف بر اساس سایز طوطی ها طراحی شده است. درصد مواد تشکیل دهنده به شرح زیر است:
درصد پروتئین 11
درصد چربی 6
درصد فیبر 3.5
درصد رطوبت 12