هرساله شکارچیان قزاق در جشنواره عقاب طلایی با عقاب های تربیت شده شان شرکت می کنند و سرعت، دقت و چابکی آنها را می آزمایند.

مراسم، برنامه های رقص، بازی سنتی قزاق، رژه و ... به افتخار شکارچیان و عقاب هایشان برگزار می شود. این مسابقات در استان Bayan-Ulgii که غربی ترین استان مغولستان هم مرز با روسیه و چین است برگزار می شود.

یکی از شناخته شده ترین عکاسان مغولستان Batzaya تصاویری از این فستیوال تهیه کرده که باهم درلاپلاس می بینیم.