۱۸ مهر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): نیروهای یگان محیط زیست لارستان فارس حین گشت شبانه در مناطق آزاد این شهرستان در حاشیه منطقه حفاظت شده هرمد متوجه یک موتورسیکلت مشکوک شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان در این باره گفت: مامورین در دو مسیر احتمالی حرکت موتورسیکلت کمین کرده و هر دو مسیر را مسدود نمودند.
خدانظر انصاری اظهار داشت: پس از آنکه موتورسیکلت به کمین محیط بانان رسیده یکی از سرنشینان آن از موتور پیاده شده و با پای پیاده در تاریکی شب متواری گردید.

محیط بانان راننده موتورسیکلت را بازداشت نموده و در بازرسی از وی یک اسلحه گلوله زنی برنو و تعدادی فشنگ کشف و ضبط گردید.
شکارچی متخلف دستگیر شده به همراه یک اسلحه برنو که جواز موقت آن به اتمام رسیدهو تمودید نشده است

خدانظر انصاری گفت: اسلحه مذکور دارای جواز موقت بوده و مهلت جواز آن نیز به پایان رسیده و تمدید نشده بود.

متهم دستیر شده پس از تنظیم صورتجلسه تخلف با استناد به ماده ۱۵ قانون شکار و صید به جرم شروع به شکار جانوران وحشی به مراجع قضایی معرفی شد گردید.

ضمنا بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید اسلحه کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.