۱۶ مهر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مجرمانه یک شکارچی متخلف در لارستان فارس نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان به تحقیق در این زمینه پرداختند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان در این باره گفت: محیط بانان در جریان تحقیقات خود یک مظنون را در این رابطه شناسایی نموده و طی هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی ورود به منزل وارد خانه وی شدند.

خدانظر انصاری اظهار داشت: در جریان بازرسی از این مکان اجزای بدن ۸۱ پرنده وحشی ازجمله کبک، تیهو، زرد پره و قمری به همراه یک اسلحه تک لول دارای جواز حمل و مهمات مربوطه کشف و ضبط گردید.

در این رابطه یک متهم بازداشت شده و به جرم شکار غیرمجاز گونه های جانوری به مراجع قضایی معرفی گردید.

محیط بانان بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت را به میزان ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه نمودند.

متهم که قادر به پرداخت کل مبلغ جریمه نبود، ۱۰۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز نمود و پرداخت الباقی جریمه معادل ۵۰ میلیون ریال را در قالب ارائه یک فقره چک تضمین نمود.

متهم به جرم شکار غیرمجاز گونه های جانوری به مراجع قضایی معرفی و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.