۱۴ مهر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew):

شاید خبر نجات یک مار چندان با اهمیت تلقی نشود اما به اعتقاد ما چنین رخدادهایی است که انسان را به آینده مبهم طبیعت ایران امیدوار می کند. احترام و ارزش قائل شدن برای جان یک موجود زنده به عنوان عضوی از حلقه های زنجیره اکوسیستم.


خدانظر انصاری رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان در این باره گفت: چند روز قبل محیط بانان این شهرستان متوجه سقوط یک مار افعی به درون چاهی با عمق هشت متر در منطقه حفاظت شده هرمدشدند. این مار به دلیل عمق زیاد و صاف بودن سطح دیواره، قادر به خروج از درون چاه نبود.

محیط بانان پس از چندین ساعت تلاش با استفاده از طناب و چوب این مار افعی را بدون آسیب از درون چاه خارج کرده و مجددا در طبیعت رهاسازی نمودند.