تهران - ایرنا - صندوق ملی محیط زیست و بنیاد سوکو آلمان در راستای تقویت همکاری های مشترک تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، امضای تفاهم نامه همکاری این سازمان و بنیاد سوکو آلمان با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرعامل و معاون امور اقتصادی و امور بین الملل و کناب نایب رئیس هیات مدیره بنیاد سوکو صورت گرفت.

طبق این تفاهم نامه، همکاری مشترک بنیاد سوکو با صندوق ملی محیط زیست در زمینه های مختلف محیط طبیعی از جمله آموزش محیط بانان به زودی آغاز می شود.

مذاکرات در مورد جزئیات اجرائی شدن این تفاهم نامه در تاریخ 9 نوامبر (18 آبان ماه ) توسط مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست آغاز خواهد شد.

بنیاد سوکو، بنیادی بین المللی است که برای حفاظت از میراث طبیعی جهانی که جنگلها را نیز شامل می شود فعالیت می کند.