فروش تعداد 20 عدد دیسکس 2.5 اینچ سالم و غذا خور کیفیت هم که تو عکس ها گویاست قیمت هم برای 20 عدد 450000 تومان فروش فقط فقط یک جا محل تحویل سعادت اباد