۲ مهر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): چندی قبل تصویری از بروز تخلف شکار در اختیار اداره محیط زیست لارستان فارس قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان در این باره گفت: این تصویر یک شکارچی متخلف را نشان می داد که با استفاده از یک شکاری دولول سه عدد کبک وحشی را شکار کرده و با افتخار با لاشه های شکار خود عکس گرفته است.

.
تصویری که در اختیار محیط زیست لارستان قرار گرفته و منجر به شناسایی و بازداشت شکارچی متخلف گردید


خدانظر انصاری اظهار داشت: نیروهای یگان محیط زیست لارستان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز نموده و پس از مئت کوتاهی تحقیق و بررسی صاحب تصویر را شناسایی نمودند.
پس از افشای هویت شکارچی متخلف، وی به اداره محیط زیست فراخوانده شده و ضمن قبول اتهام وارده مبلغ ۶ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز ۳ کبک وحشی را به حساب دولت واریز نمود.

با شکایت اداره محیط زیست پرونده این در این زمینه در دادسرای شهرستان لارستان تشکیل و متهم به دادگاه معرفی گردید.

متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.