یک عکاس خوش ذوق اقدام به گرفتن عکس های پرتره از حیوانات مختلف کرده است.





























































منبع:خبر گزاری مهر