دانشمندان دریافته اند قورباغه ها هر آنچه را که بتوانند ببلعند می خورند حتی اگر آن چیز یکی از هم نوعانشان باشد.به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این تصور می شد که قورباغه ها با خارج کردن زبان دراز و چسبنده خود حشرات کوچک را به عنوان غذا می خورند اما مطالعه جدید دانشمندان نشان می دهد آنها حتی به هم نوعان خود نیز رحم نمی کنند.


دانشمندان زیست شناس در آفریقای جنوبی ضمن بررسی گونه های مختلفی از قورباغه ها به این نتیجه رسیده اند که برخی از این گونه ها نه تنها به سایر قورباغه های هم رده خود رحم نکرده و آنها را به عنوان غذا می خورند بلکه به سایر قورباغه های متعلق به گونه های دیگر نیز رحم نمی کنند.


تا پیش از این گمانه زنی هایی درباره حمله قورباغه ها به یکدیگر مطرح شده بود و حالا برای اینکه علت آن مشخص شود، ۳۵۵ قورباغه از سراسر جهان مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند و در نهایت مشخص شد یک پنجم این تعداد یکدیگر را می خورند. دانشمندان زیست شناس با توجه به مختصر بودن شمار قورباغه های قورباغه خوار به این نتیجه رسیده اند که این پدیده چندان در دنیای این حیوانات دوزیست رایج نیست.

بر اساس این مطالعه مشخص شده که تنها گونه های خاصی از قورباغه ها وجود دارند که هر چیز قابل بلعیدنی را به عنوان غذا می خورند، حتی اگر آن چیز قورباغه باشد.

منبع:خبر گزاری مهر