پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): بر اساس اطلاعات موثق دریافتی، بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک (ppr) از روز گذشته در طالقان مشاهده و توسط دامپزشکی این شهرستان نیز تایید است.
با مشاهده علائم بیماری، صبح امروز نیز جلسه ای (جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی) در محل استانداری البرز در این زمینه تشکیل شده است.
تا این لحظه از تعداد تلفات حیات وحش بر اثر این بیماری و سایر جزئیات اطلاعی در دست نیست.
در جریان سرشماری تابستانه حیات وحش شهرستان طالقان که طی هفته گذشته صورت گرفت، در مجموع تعداد ۲۶۷۳ کل و بز وحشی در زیستگاه های طبیعی این شهرستان شمارش شده اند که با شیوع بیماری مهلک طاعون نشخوار کنندگان کوچک (ppr) در خطری بسیار جدی قرار دارند.